Praktisk info

Jeg anbefaler, at du inden for en time før behandling drikker 1/2 l vand

Jeg henleder til, at du møder præcis eller gerne fem minutter før den aftalte tid

Ved første behandling må du påregne 5 min. ekstra til én samtale om din
generelle fysiske tilstand

Du vil blive bedt om at tage briller, ur og evt. smykker af før behandling

I tilfælde af sygdom eller utilpashed frarådes behandling,
afbud meldes hurtigst muligt

Bliver du forhindret i at møde til behandling, bedes dette
meddelt hurtigst muligt

Efter behandling vil du blive tilbudt isvand

Massagebehandling skal opfattes som et frikvarter, hvor nydelse
og velvære er i højsæde.

Jeg henstiller derfor til, at mobiltelefon er slukket under behandlingen